Kindertolk® / Present Child® methode 

 

Ouders willen graag dat hun kinderen gelukkig zijn. Daar hebben ze veel voor over. Kinderen willen graag dat hun ouders gelukkig zijn. Daar hebben zij alles voor over. Kinderen beschikken over minder middelen om in te zetten voor het geluk van hun ouders, dan wat ouders kunnen inzetten voor het geluk van hun kinderen.
Maar wát kinderen hebben, zetten ze volledig in. Hun lichaam en hun gedrag, daar kunnen ze wat mee. Daarmee kunnen kinderen op een onbewust niveau boodschappen afgeven aan hun ouders. Boodschappen over wat hun ouders nodig hebben om liefdevolle, krachtige mensen en evenwichtige opvoeders te worden. Ze doen dit uit liefde voor hun ouders én in hun eigen belang.

 

Hoe doen kinderen dat dan?

Kinderen spreken niet zozeer met woordentaal maar gebruiken een taal die via gedrag, spel, ontwikkeling, slaap en dromen, eten, zindelijkheid e.d. tot uitdrukking komt. Die taal is echter net zo precies als woordentaal. Opvoeden gaat gemakkelijker als ouders goed luisteren naar wat hun kind over hun leven te vertellen heeft. Onzeker, agressief, somber, druk of teruggetrokken gedrag van een kind blijkt vaak simpelweg een boodschap voor de ouders. Wanneer ouders met behulp van een kindertolk de boodschap van hun kind leren verstaan, verdwijnt of verbetert het gedrag van het kind dat strijd of zorgen oplevert. Het kind spiegelt vanuit liefde de blinde vlek van zijn ouders.

Het resultaat?

Het mooie is dat de stappen die ouders in hun eigen leven zetten niet alleen henzelf ten goede komen, maar ook direct positief doorwerken op het welzijn van hun kinderen. Kinderen spiegelen namelijk ook dat het goed gaat! En dát is wat kinderen willen: dat het goed gaat met hun ouders! Dat ouders zichzelf zijn, hun hele zelf met alles er op en er aan, zonder voorbehoud. Met hun sterke én hun zwakke punten, met hun vreugde én hun pijn. Liefdevolle erkenning van dat hele zelf zorgt ervoor dat ze milder met zichzelf en hun omgeving (gezin) omgaan. Het zorgt voor rust, het bespaart ouders de moeite van het nastreven van een onhaalbaar doel en dat creëert veiligheid. Waar veiligheid is kan liefde groeien. Als kindertolk vertaal ik de boodschap die uw kind voor u heeft. Het begrijpen van die boodschap is vaak al voldoende om verbetering te realiseren.

 

Een kind: een wonder met een groot cadeau. Het cadeau van innerlijke vrijheid.

 

 

Traject en kosten

Denk je dat de methode Present Child de oplossing is voor jou? Meld je dan aan voor een persoonlijk traject of voor de workshop waarin je zelf aan de slag gaat met de methode. 

Van burn-out zonder uitzicht naar genieten van het uitzicht

“Toen ik voor het eerst bij Gea kwam zat ik midden in een behoorlijke burn-out. Eigenlijk kwam ik voor coaching gesprekken omdat ik in de reguliere hulpverlening het gevoel had niet begrepen te worden en niet tot de kern van mijn probleem te komen. Tijdens het eerste gesprek met Gea gaf ik aan wel strijd met mijn kinderen te hebben op dat moment en daardoor zijn de coaching gesprekken uiteindelijk uitgelopen op Present Child gesprekken. Gea heeft mij zonder oordeel kunnen laten inzien dat het gedrag wat mij stoorde bij voornamelijk mijn zoon als een spiegel voor mij mocht werken. Op een warme en eerlijke manier en met duidelijke handvatten heeft zij mij het “storende” gedrag kunnen laten vertalen naar een valkuil bij mij, iets wat ik zo nodig had toen ik niets meer zeker wist. De gesprekken hebben mij veel helderheid verschaft. Het gedrag van mijn kinderen kan ik nu als waarschuwing zien en daardoor kan ik voorkomen dat ik weer in een valkuil stap. En bovenal kwam ik op deze manier vrij snel tot de kern van mijn probleem, waar en hoe alles begonnen is en hoe het stapeltje een ogenschijnlijk niet te beklimmen berg geworden is. 

Dankzij Gea haar liefdevolle en eerlijke manier van werken kan ik nu genieten van het uitzicht op die berg!”