Masterclass Present Child® voor het onderwijs 

 

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met jou. Daarom ben jij goud waard.

Wil jij:

  • Een veilig pedagogisch klimaat scheppen?
  • Vorm geven aan passend onderwijs?
  • Een leerling zien als meer dan zijn probleem?

Maar ben je intussen bezig met:

  • Brandjes blussen
  • Politieagent spelen

Dan is deze  Masterclass Presentchild voor jou.

Je leert op een andere manier kijken naar leer- en gedragsproblemen, én naar jouw onderwijskwaliteiten. Kijk in de spiegel van je leerlingen en  gun jezelf een frisse blik op de relatie tussen jou en je leerlingen. Ontdek het goud in jezelf met behulp van de PresentChild methode.

Wat krijg je?

  • Rust, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen
  • Een beter contact met je leerlingen
  • Invloed op de sfeer in de groep
  • Een andere kijk op leer- en gedragsproblemen
  • Van werkdruk naar werkplezier

Kortom: je krijgt goud in handen!

Ik doe mee!

Meld je aan of neem eerst contact op voor meer informatie

Ervaring van een groepsleerkracht groep 7&8

“Sinds ik de masterclass PresentChild heb gevolgd is het (blijvend) anders in mijn groepen. Er is een goed pedagogische en didactische sfeer in de groep. De leerlingen zijn goed gemotiveerd, leergierig en hebben een goede werkhouding. Het kost mij minder energie om mijn lessen voor te bereiden. Omdat ik tijdens het lesgeven beter in mijn vel zit,  heeft dit natuurlijk invloed op mijn groep. Hierdoor heb ik na schooltijd meer energie over om mijn dag te evalueren en voor te bereiden voor de volgende dag. Het gebeurt regelmatig (op dit moment is dit ook weer een feit) dat ik een leerling  uit een andere groep opvang, omdat het niet lukt in hun eigen groep. Ik doe dit met heel veel plezier: voor mijn collega’s, voor het desbetreffende kind en voor zijn/ haar ouders.”